Monday, 15 October 2018
Cuộc sống

Góc san sẻ yêu thương: Miễn phí mọi nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM


Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, tất cả các bạn sinh viên đều có cơ hội được nhận thức ăn, quần áo, đồ dùng học tập… miễn phí tại ‘Góc sẻ chia’ của trường.

The post Góc san sẻ yêu thương: Miễn phí mọi nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM appeared first on dkn.live.