Sunday, 21 October 2018
Cuộc sống

Góc ảnh đặc biệt về thủ đô Moscow thế kỷ 19


Cuộc sống thanh bình, mộc mạc của người dân ở thủ đô Moscow thế kỷ 19 trong những bức ảnh dưới đây giúp độc giả ngược thời gian, trở về quá khứ tìm hiểu cuộc sống của người dân xứ sở bạch dương trong giai đoạn lịch sử đã qua.

The post Góc ảnh đặc biệt về thủ đô Moscow thế kỷ 19 appeared first on dkn.live.