Monday, 15 October 2018
Cuộc sống

Đừng vội vứt bã cà phê đi, những tác dụng làm đẹp của nó sẽ khiến bạn bất ngờ


Đời người chính là đang trong một quán nhậu lớn, sự bình yên hãy tự tìm ở trong tâm

“Có thời gian, nếu muốn trao đổi điều gì bí mật với anh em bạn bè, tôi bàn với họ vào quán nhậu rồi nói. Trong đó chỉ có người nói, không có người nghe, cho nên rất bảo mật thông tin, dù là ngồi sát c …