Sunday, 23 September 2018
Cuộc sống

Đẹp ngỡ ngàng cánh đồng lúa chín vàng ở ngoại thành Hà Nội


Không tin lời tăng nhân, vạn người xuống suối vàng

Thiên tai kinh hoàng xảy ra đúng như những gì vị tăng nhân đã nói. Đến lúc này ông Tôn mới ăn năn hối lỗi, nhưng đã quá muộn rồi… Ông Tôn đảm nhiệm chức chánh tổng của tổng Đả Tiễn Lô. Nơi ông c …