Monday, 15 October 2018
Cuộc sống

Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ


36 năm chịu đựng bệnh tật và sự thật của phép màu

“Năm 9 tuổi em bị điện giật, nghe kể lại đã chết lâm sàng mấy tiếng sau đó có người cứu sống lại. Đó là vận đen mở màn cho chuỗi ngày tháng đau khổ mà em phải gánh chịu hơn 36 năm mới kết thúc”. Lời b …