Tuesday, 25 September 2018
Cuộc sống

Cười duyên, cười chân thành, cười xã giao… thực chất con người có bao nhiêu kiểu cười đây?


Để chia ra thì con người có 2 kiểu thôi: Cười chân thành, và cười giả tạo. Nhưng ẩn sâu trong đó là vô vàn những bí mật mà bạn chưa từng nghe.

The post Cười duyên, cười chân thành, cười xã giao… thực chất con người có bao nhiêu kiểu cười đây? appeared first on dkn.live.