Tuesday, 16 October 2018
Cuộc sống

Cổ vật hiếm của Càn Long được bán với giá kỷ lục 133 tỷ đồng


Chiếc bình đem bán đấu giá là một trong hai chiếc bình duy nhất từng thuộc sở hữu của Hoàng đế Trung Quốc Càn Long và nay đã thuộc về một người phụ nữ ở Paris, Pháp.

The post Cổ vật hiếm của Càn Long được bán với giá kỷ lục 133 tỷ đồng appeared first on dkn.live.