Sunday, 21 October 2018
Cuộc sống

Cô giáo với những lời phê khiến học sinh ‘thích’ làm bài kiểm tra


Câu chuyện chưa kể đằng sau bài ca mất nước ‘Khúc Hậu Đình Hoa’ (P.1)

Lịch sử Trung Hoa hầu như có mọi cung bậc của thế giới con người vốn mê, vốn đa đoan. Có hỷ, nộ, ái, ố, có anh hùng, quân tử và những kẻ lưu manh đốn mạt, có những vị minh quân chói ngời và có những t …