Friday, 19 October 2018
Cuộc sống

Chú chó ngày nào cũng chờ chủ 12 tiếng ở ga tàu


Danh lợi phồn hoa rồi cũng hết, thanh tao thủ đức mới an nhàn

Phạm Trọng Yêm là chính trị gia, văn học gia đời Bắc Tống, sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo khổ ở huyện Ngô – phủ Tô Châu. Cuộc sống thanh bần thời thơ ấu khiến ông gây dựng được thói q …