Friday, 9 November 2018
Cuộc sống

Chiêm ngưỡng quê hương cổ kính, thanh bình của các chân sút Bồ Đào Nha


Một niệm thiện lành phúc báo đến, một niệm xấu ác tai ương về

Cổ ngữ có câu: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri, thiện ác nhược vô báo, càn khôn ắt hữu tư”, ý rằng con người sinh một niệm, thiên địa đều biết tường tận, nếu không có quả báo thiện ác …