Friday, 21 September 2018
Cuộc sống

Chiêm ngưỡng những địa danh xứng tầm kỷ lục của Việt Nam


Cảm ngộ Tây Du (Kỳ 8): Chuyện Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh có hàm ý gì?

“Văn dĩ tải Đạo”, người xưa viết văn là để gửi vào đó những đạo lý cao thâm. Tây Du Ký kể về quá trình tu luyện của một người trên con đường viên mãn đắc Đạo, do đó cũng mang tầng tầng ý nghĩa, lớp lớ …