Tuesday, 16 October 2018
Cuộc sống

Chàng sinh viên Ấn Độ áp dụng kiến thức học đường để cứu mạng người ngay giữa chuyến bay


Câu chuyện cũng cho ta thấy rằng sự sáng tạo có thể tồn tại ở bất kỳ đâu.

The post Chàng sinh viên Ấn Độ áp dụng kiến thức học đường để cứu mạng người ngay giữa chuyến bay appeared first on dkn.live.