Sunday, 21 October 2018
Cuộc sống

Bức tranh mùa xuống đồng


Từ trung tuần tháng 4 dương lịch, các huyện vùng cao tỉnh Điện Biên nói riêng và mảnh đất Tây Bắc nói chung, bắt đầu vào thời điểm bà con các dân tộc xuống đồng cày cấy.

The post Bức tranh mùa xuống đồng appeared first on dkn.live.