Saturday, 20 October 2018
Cuộc sống

Bức ảnh xúc động: Các bác sĩ cùng chắp tay, cúi đầu xin lỗi vì sự cố 8 bệnh nhân chạy thận tử vong


Vì sao cổ nhân dạy: Người không lo xa, ắt có họa đang đến gần?

Các câu thành ngữ phương Đông thường hàm ẩn phía sau nó những điển tích, điển cố vô cùng ý vị và thâm thúy. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng.  Ngô Vương quyết đánh nước Sở, nói với các đại thần x …