Friday, 19 October 2018
Cuộc sống

Bí ẩn về những cơn bão sét trên sao Mộc đã có lời giải


Thì ra còn có người từ 2500 năm trước vẫn sống đến ngày nay

Một người từ 2500 năm trước vẫn còn sống chốn nhân gian, bạn có tin không? Nhưng càng kỳ lạ là, cách đây không lâu, một tiến sỹ người Anh tên là Beckson đã gặp tôn giả Ca Diếp trên núi Kê Túc, hơn nữa …