Tuesday, 13 November 2018
Cuộc sống

Bếp ăn từ thiện của người phụ nữ đơn thân ở Sài Gòn


Nữ nhân đệ nhất Trung Hoa và tài tiên tri chính xác phi thường

Năm đầu Tây Hán, tại Trung Quốc xuất hiện nữ sĩ tên Hứa Phụ người huyện Ôn, quận Hà Nội. Hứa Phụ tinh thông kim cổ, biết trước tương lai, có biệt tài đoán đâu trúng đó, trở thành người xem vận mệnh nổ …