Tuesday, 23 October 2018
Cuộc sống

Bên trong tàu ‘7 sao’ xa xỉ bậc nhất Nhật Bản


Giang hồ ‘bẻ kiếm’ đi tìm đạo, thành người tu luyện giữa đời thường

“Người ta chỉ cần nghiện một thứ ma túy là đã chết, tôi thì nghiện ngập đủ loại, lại thêm bao bệnh tật trong người, vậy mà vẫn tồn tại. Trong sâu thăm thẳm tâm hồn mình, tôi chờ đợi một cái gì, …