Sunday, 14 October 2018
Cuộc sống

‘Bay trên mùa nước đổ’ ngắm ruộng bậc thang Mù Căng Chải từ trên mây


Tình thương quặn thắt từ trái tim của mẹ đã thấu trời xanh – Thần tích là có thật

Khi nhận lại bệnh án, trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ: “Thôi chết đến nơi rồi! Thế là hết, tương lai và sự nghiệp coi như xong”. Từ viện về đến nhà, tôi đóng sập cửa ngồi trong phòng khóc thút thít một m …