Tuesday, 16 October 2018
Cuộc sống

Bánh mỳ Hội An lên truyền hình Mỹ và những hình ảnh ‘không thể nào quên’ khi đầu bếp Anthony Bourdain đưa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với thế giới


Quản lý mua hàng Samsung: “Chân Thiện Nhẫn cho tôi trí tuệ thông suốt để giải quyết mọi vấn đề”

Từ nhỏ, tôi vẫn cho rằng phụ nữ cũng giống như đàn ông, có thể làm nên việc lớn. Vì thế, tôi nuôi khát vọng trở thành một người thành đạt, có ích cho xã hội, và luôn cố gắng hết mình chuẩn bị cho một …