Wednesday, 24 October 2018
Cuộc sống

Bằng lăng thức giấc gọi hè về trên phố Hà Nội


Tháng 5 hè về, Hà Nội không chỉ có những tiếng ve kêu, tiếng chim tu hú gọi bầy hay sắc đỏ của hoa phượng vĩ, mà còn có mầu tím biếc đặc trưng của hoa bằng lăng.

The post Bằng lăng thức giấc gọi hè về trên phố Hà Nội appeared first on dkn.live.