Wednesday, 24 October 2018
Cuộc sống

Bằng lăng gõ cửa tháng 5, tím màu thương nhớ


‘Mẹ già như chuối chín cây’, đọc xong câu chuyện này rất nhiều người bật khóc

Ân hận lớn nhất đời này của chúng ta chính là chưa bao giờ kịp nói một lời yêu thương với những đấng sinh thành…  Ở làng nọ, có một cây táo vừa cao vừa lớn, quanh năm cây lá xanh tươi, quả sai t …