Friday, 17 August 2018
Cuộc sống

9 điểm đến lý tưởng ở châu Âu cho mùa hè này


Tiến sĩ kinh tế Pháp: “Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác”

Tiến sĩ kinh tế Pháp: “Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác” 18 tuổi, bố mẹ gả tôi đi lấy chồng. Kiệu hoa đi đến gần bờ sông, tôi hét to lên đòi ra, rồi chạy ào xu …