Saturday, 13 October 2018
Cuộc sống

10 địa điểm du lịch nổi tiếng bị mạng xã hội tàn phá


Chuyện Diệp Công thích rồng: Làm thế nào để thu hút nhân tài đứng ra giúp nước?

Lịch sử nhân loại đều có ghi nhận rằng, thời thế nào, triều đại nào, nhân vật nào biết quý trọng nhân tài, biết thu hút và sử dụng nhân tài thì đều đạt được thành công, thậm chí “tay không mà dự …