Friday, 16 November 2018
CNTT

Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn (phần 2)Thao tác nhanh hơn khi làm việc với phần mềm Photoshop.

Sau những phím tắt hữu ích để làm việc với layer và các vùng chọn trong phần 1, phần 2 của bài viết tổng hợp những phím tắt Photoshop hữu ích sẽ mang lại những lệnh giúp thao tác nhanh với cọ vẽ, đổ màu, các lựa chọn lưu cũng như chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Các phím tắt với Brush và Fill

26. Tăng hoặc giảm kích thước Brush

Windows: ] hoặc [
Mac: ] hoặc [

Chọn kích thước Brush là 1 trong những công việc quan trọng và thường xuyên khi dùng Photoshop, hãy sử dụng lệnh trên để tăng hoặc giảm kích thước Brush nhanh chóng.

27. Đổ màu

Windows: Shift + F5.
Mac: Shift + F5.

Dù muốn đổ màu vùng chọn với màu foreground, màu background hay pattern nào đó, chỉ cần dùng phím tắt trên, hộp thoại Fill sẽ hiện ra cho bạn lựa chọn.

28. Tăng hoặc giảm độ cứng của viền nét cọ (hardness của brush)

Windows: } hoặc {
Mac: } hoặc {

29. Chọn cọ vẽ trước đó hoặc sau đó

Windows: < hoặc >
Mac: < hoặc >

30. Chọn cọ vẽ đầu tiên hoặc cuối cùng

Windows: Shift + < hoặc Shift + >
Mac: Shift + < hoặc Shift + >

Nếu không muốn thay đổi cọ vẽ trước sau trong danh sách Brush dài thì bạn có thể sử dụng lệnh này để chọn cọ vẽ đầu tiên hoặc cuối cùng nhanh chóng.

Các phím tắt lưu file

31. Lưu ảnh cho web

Windows: Ctrl + Shift + Alt + S
Mac: Cmd + Shift + Opt + S

32. Tắt và đi tới Adobe Bridge

Windows: Ctrl + Shift + W
Mac: Cmd + Shift + W

33. Chuyển sang công cụ Airbrush

Windows: Shift + Alt + P
Mac: Shift + Alt + P

Các phím tắt khi chỉnh sửa ảnh

34. Chỉnh level

Windows: Ctrl + L
Mac: Cmd + L

Khi chỉnh sửa ảnh, bạn sẽ sử dụng công cụ này khá thường xuyên, hãy tiết kiệm thời gian bằng phím tắt này.

35. Thay đổi kích thước tự do

Windows: Ctrl + T
Mac: Cmd + T

Lệnh này cho phép người dùng mở công cụ thay đổi kích thước, xoay và chỉnh độ đối xứng của bức ảnh.

36. Chỉnh vùng sáng tối với Curves

Windows: Crtl + M
Mac: Cmd + M

37. Cân bằng màu

Windows: Ctrl + B
Mac: Cmd + B

38. Chỉnh Hue và Saturation

Windows: Ctrl + U
Mac: Cmd + U

39. Chuyển sang màu grayscale (Desaturate)

Windows: Ctrl + Shift + U
Mac: Cmd + Shift + U

Lệnh này giúp chuyển màu sang giá trị grayscale, chỉ còn lại 1 chế độ màu cho ảnh.

40. Chỉnh sửa ảnh nhanh

Chỉnh tông tự động

Windows: Ctrl + Shift + L
Mac: Cmd + Shift + :

Chỉnh độ tương phản tự động

Windows: Alt + Shift + Ctrl + L
Mac: Opt + Shift + Cmd + L

Chỉnh màu tự động

Windows: Shift + Cmd + B
Mac: Shift + Ctrl + B

41. Xử lý lỗi quang học

Windows: Ctrl + Shift + R
Mac: Cmd + Shift + R

42. Adaptive Wide Angle

Windows: Alt + Shift + Ctrl + A
Mac: opt + Shift + Cmd + A

Sử dụng ống kính góc rộng có thể gây ra 1 vài kiểu biến dạng và Photoshop có bộ lọc giúp xử lý lỗi này. Adaptive Wide Angle có thể nhanh chóng biến các đường cong trong ảnh Panorama thành đường thẳng hoặc xử lý ảnh chụp với fish-eye và ống kính góc rộng.

43. Camera Raw Filter

Windows: Ctrl + Shift + A
Mac: Cmd + Shift + A

Các phiên bản cũ của Photoshop chạy Adobe Camera Raw dưới dạng 1 chương trình rời nhưng trong Photoshop CC thì nó được dùng như 1 bộ lọc, cho phép áp dụng các chỉnh sửa khá phức tạp lên ảnh.

44. Content Aware Scale

Windows: Ctrl + Shift + Alt + C
Mac: Cmd + Shift + Opt + C

Kéo giãn hình mà không làm biến dạng đối tượng trong ảnh.

45. Content Aware Move

Windows và Mac: Shift + J

Công cụ này của Photoshop CC cho phép di chuyển đối tượng trong ảnh và tự động lấp vào vùng trống.

46. Tạo clipping mask

Windows: Ctrl + Alt + G
Mac: Cmd + Opt + G

47. Các chế độ hòa trộn

Windows và Mac: Shift + dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-)

48. Mở hộp thoại đen trắng

Windows: Shift + Ctrl + Alt + B
Mac: Shift + Cmd + Opt + B

Tăng tốc quá trình chuyển ảnh màu sang ảnh đen trắng bằng phím tắt này.

49. Thay đổi kích thước ảnh

Windows: Ctrl + Alt + I
Mac: Cmd + Opt + I Xem nguồn