Monday, 17 September 2018
CNTT

Ngành ngân hàng ra mắt Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ(PCWorldVN) Cùng với việc ra mắt Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ, ngành ngân hàng Việt Nam đang từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ.

Theo đó, vào ngày 17/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ của ngành ngân hàng.

Cổng thông tin Khoa học – Công nghệ (KHCN) ngành ngân hàng là nơi tập hợp cơ sở dữ liệu KHCN, thông tin về quy trình quản lý các nhiệm vụ KHCN, về các hoạt động KHCN ngành ngân hàng, các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động KHCN nhằm cung cấp các ứng dụng và tiện ích cho các chủ thể tham gia quá trình quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ ngành ngân hàng, bao gồm: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Viện Chiến lược Ngân hàng, các đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KHCN, các đơn vị thuộc NHNN, các nhà khoa học và các thành viên tham gia thực hiện các đề tài, dự án, đề án khoa học và công nghệ.

Ngân hàng Nhà nước, Cổng thông tin khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ khoa học
Đại diện các ngân hàng VP Bank, Vietcombank, Vietinbank, HD Bank và LienVietPostBank đã ký thỏa thuận hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học với Viện Chiến lược ngân hàng (thuộc NHNN) – Ảnh: T.Nga.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết, trước những yêu cầu thực tế về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KHCN của ngành ngân hàng và thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước về việc đổi mới cơ chế quản lý, ứng dụng CNTT trong hoạt động KHCN, thì NHNN đã giao Viện Chiến lược Ngân hàng phối hợp với nhóm nghiên cứu Học viện Ngân hàng xây dựng và vận hành thử nghiệm Cổng thông tin KHCN ngành ngân hàng tại địa chỉ khoahocnganhang.org.vn (và www.bist.org.vn và www.bsi.org.vn)

Được biết, hàng nghìn tài liệu khoa học đã được cập nhật vào hệ thống, và sau 4 tháng hoạt động thử nghiệm thì đã có hơn 100.000 lượt truy cập vào hệ thống, qua đó cho thấy hiệu quả về quản lý và sự quan tâm của người dùng, nhà khoa học đối với các hoạt động KHCN của ngành ngân hàng.

Thông qua Cổng thông tin này, Lãnh đạo NHNN, các đơn vị, cá nhân làm công tác quản lý hoạt động KHCN cũng như tham gia các hoạt động KHCN có thể dễ dàng phổ biến, truy cập, khai thác thông tin về hoạt động KHCN.

Đặc biệt, Hệ thống quản lý hoạt động khoa học trên Cổng Thông tin sẽ giúp các đơn vị, cá nhân trong ngành ngân hàng có thể thực hiện khai thác, cập nhật thông tin trực tuyến về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cũng trong khuôn khổ Lễ ra mắt Cổng thông tin KHCN ngành ngân hàng, các ngân hàng VP Bank, Vietcombank, Vietinbank, HD Bank và LienVietPostBank đã ký thỏa thuận hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học với Viện Chiến lược ngân hàng.Source link