Monday, 18 December 2017
CNTT

Huawei đệ đơn kiện Samsung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ


hinh-1-1464313022202

Bảng thống kê hồ sơ đệ trình bằng sáng chế quốc tế năm 2015

Ngày 27/5, Huawei vừa đệ đơn khởi kiện Samsung về việc vi phạm bản quyền ra tòa án tại Mỹ và Trung Quốc, bao gồm Tòa án quận Bắc California và Tòa án Nhân dân thành phố Thâm Quyến.

Huawei yêu cầu Samsung bồi thường cho việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó bao gồm các bản quyền sáng chế có giá trị, liên quan đến phần mềm và công nghệ truyền thông di động được tích hợp trên điện thoại Samsung.

Huawei cũng tin rằng hãng được quyền yêu cầu bồi thường một cách thỏa đáng từ các công ty sử dụng những công nghệ này mà không thông qua bất kỳ một sự cho phép nào.

Hiện Samsung vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc Huawei đệ đơn khởi kiện mình tại tòa án.

Phan TuấnXem nguồn