Tuesday, 25 September 2018
CNTT

Gần 2 tỉ lượt dịch thuật hàng ngày trên Facebook


facebook-language-translation-tool-1464059289791

Cụ thể, mạng xã hội lớn này hiện có khoảng 800 triệu người dùng sử dụng tính năng dịch mỗi tháng. Facebook hỗ trợ đến 1800 cách dịch và hàng ngày có gần 2 tỉ lượt dịch thuật dành cho các status.

Với tính năng dịch trên các status, Facebook đang giúp cho người dùng trên khắp thế giới có thể hiểu rõ nhiều ngôn ngữ khác nhau, qua đó tháo gỡ rào cản về ngôn ngữ.

Được biết, tính năng dịch thuật trên Facebook được hãng mua lại vào năm ngoái, mang tên Wif.ai – đây là một startup chuyên về phân tích và hiểu ngôn ngữ tự nhiên trong các văn bản và giọng nói.

Phan TuấnSource link