Saturday, 22 September 2018
CNTT

Điện thoại đứng đầu trong nhóm xuất khẩu “tỷ đô”
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn chiếm ưu thế.

Theo nguồn tin từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 67,444 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015; tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt 65,805 tỷ USD, giảm 1,7%.

Đối với kim ngạch xuất khẩu, trong 13 nhóm hàng đạt trị giá kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên (gồm điện thoại, dệt may, máy vi tính, giày dép…) thì nhóm hàng điện thoại dẫn đầu với trị giá đạt 14,254 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2015; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ ba với 6,376 tỷ USD…

Tổng cục Hải quan cho hay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn chiếm ưu thế trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu với con số 47,133 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 70%.

Đối với kim ngạch nhập khẩu, có 16 nhóm hàng đạt trị giá từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,441 tỷ USD, tăng 11,1%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,063 tỷ USD, giảm 7%…

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu 38,796 tỷ USD, chiếm gần 59% trị giá nhập khẩu cả nước.Xem nguồn