Monday, 24 September 2018
CNTT

Đào tạo nhân lực an ninh mạng cho Đề án 99


Các cơ sở trọng điểm thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 (hay còn gọi là Đề án 99 của Bộ Thông tin và Truyền thông) đang đẩy mạnh việc xã hội hóa để khai thác nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng từng đề nghị các cơ sở đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để sinh viên được tiếp cận nghiệp vụ thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm ngay trong quá trình học tập.

Nhằm hiện thực hóa yêu cầu này, Học viện Học viện An ninh nhân dân, một trong tám trường đại học trên cả nước đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin theo Đề án 99, đã hợp tác với tập đoàn Bkav, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, đào tạo an ninh mạng, bao gồm cả việc trao đổi tài liệu, giảng viên, đưa các giải pháp công nghệ của Bkav vào chương trình đào tạo, tập huấn về an ninh mạng do Học viện tổ chức… Hằng năm, sinh viên thuộc Học viện có thể tham gia thực tập tại Bkav. Các hoạt động cụ thể như tổ chức báo cáo thực tế, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên của Học viện được hai bên thống nhất thực hiện định kỳ.

Lễ ký kết ngày 14/6

Lễ ký kết giữa Học viện An ninh nhân dân và Bkav ngày 14/6 tại Hà Nội.

Hướng tới việc phát triển cộng đồng an ninh mạng tại Việt Nam, hai bên cũng sẽ tổ chức các cuộc thi an ninh mạng trong nước và quốc tế như WhiteHat Contest, WhiteHat Grand Prix, Chiến sĩ An ninh mạng…

Phát biểu tại Lễ ký kết ngày 14/6, Đại tá Lê Văn Thắng, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, tin rằng việc hợp tác sẽ giúp công tác đào tạo và nghiên cứu an ninh mạng của nhà trường có tính thực tiễn cao, cũng như giúp nguồn nhân lực an ninh mạng của Việt Nam mở rộng về số lượng và nâng cao về chất lượng.Xem nguồn