Monday, 16 July 2018
CNTT

[Đánh giá phim] X-Men Apocalypse: Dài, Chậm, Hơi thất vọng



X-Men: Apocalypse là tập thứ 3 trong loạt phim nói về thời trẻ của các dị nhân. Bắt đầu bằng X-Men: First Class, cao trào ở Days of Future Past và rất tiếc là thoái trào ở Apocalypse, tức là phần mới nhất đang chiếu ngoài rạp. Có thể tóm gọn phần 3 này bằng các chữ sau: Mạch phim chậm, dài dòng lê thê, nhiều chi tiết thừa và trùm cuối chết lãng xẹt.

View attachment 3237350

Nếu tách riêng câu chuyện trong phim thành từng mảng nhỏ, thì ta cũng có một phần phim xem được, mỗi nhân vật đều có một chút xíu đất, một chút thời gian để ta hiểu hơn về họ, bạn sẽ được thấy thời niên thiếu của Scott, thời Jean, Storm, Beast, NightCrawler còn trẻ với nhiều suy nghĩ và lo lắng về tương lai bất định.

View attachment 3237248

Ta cũng thấy được cuộc sống của Erik…



Source link