Monday, 22 October 2018
CNTT

Bạn đã sử dụng điện thoại đúng cách?


(Bấm vào câu trả lời để xem đáp án)

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach

1. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng giúp tiết kiệm pin?

A. Chính xác
B. Không chính xác

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach-1

2. Bật chế độ ‘máy bay’ giúp sạc pin nhanh hơn?

A. Chính xác
B. Không chính xác

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach-2

3. Đóng các cửa sổ ứng dụng trên iPhone giúp tiết kiệm pin?

A. Chính xác
B. Không chính xác

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach-3

4. Bức xạ điện thoại càng cao khi tín hiệu sóng càng mạnh?

A. Chính xác
B. Không chính xác

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach-4

5. Nên hạn chế việc tắt điện thoại?

A. Chính xác
B. Không chính xác

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach-5

6. Nên thường xuyên sử dụng loa ngoài của điện thoại?

A. Chính xác
B. Không chính xác

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach-6

7. Tư thế sử dụng điện thoại đúng là:

A. Ảnh trái
B. Ảnh phải

ban-da-su-dung-dien-thoai-dung-cach-7

8. Tư thế sử dụng điện thoại đúng là:

A. Ảnh trái
B. Ảnh phảiSource link