Wednesday, 14 November 2018
CNTT

Bạn có biết iPhone cũng có ngày hết hạn sử dụng?


Trong một bản cập nhật chính sách môi trường gần đây, Apple đã trả lời một số câu hỏi đồng thời thông báo cho tất cả mọi người về khoảng thời gian sử dụng dự kiến của thiết bị do hãng sản xuất. Công ty cho biết rằng tuổi thọ của iPhone rơi vào khoảng ba năm, tương tự như sản phẩm Apple Watch. Nếu là Apple TV thì sẽ hết hạn trong vòng bốn năm.

Một số báo cáo đáng tin cậy cho thấy vòng đời sản phẩm của iPhone dừng ở mức ba năm, giống như Apple Watch, trong khi vòng đời của hàng loạt các hệ điều hành được Apple phát triển và Apple TV sẽ được kéo dài thêm 12 tháng để đạt được mức bốn năm. Liên quan đến vấn đề này, Apple cho biết: “Để mô phỏng việc sử dụng của khách hàng, chúng tôi đã tiến hành đo đạc lượng điện năng tiêu thụ của một sản phẩm khi nó chạy trong mô hình mô phỏng“.

Các mô hình sử dụng hàng ngày sẽ khác nhau ở từng sản phẩm và là một hỗn hợp của dữ liệu khách hàng sử dụng trong thực tế và theo mô hình. “Qua hàng năm trời sử dụng, thời gian hết hạn được giả định là bốn năm đối với OS X và các thiết bị tvOS, và ba năm cho iOS và các thiết bị hệ điều hành OS“. Những khoảng thời gian này phù hợp với chiến lược giới thiệu bản cập nhật hệ điều hành và những phần cứng được cung cấp để thay thế thiết bị cũ của Apple.

 Source link