Saturday, 20 October 2018
CNTT

Apple WWDC 2016: iOS 10 có 10 tính năng mới


5. Apple Maps có giao diện mới, được mở cho các lập trình viên.

6. Apple Music đã có 15 triệu người dùng trả phí và cũng có giao diện mới.

7. Apple News được thiết kế như một tờ báo trên iPad.

8. HomeKit được đổi tên thành Home, nằm ở Control Center, cho phép điều khiển nhiều thiết bị nhà thông minh khác nhau.

Apple-20-JPG-7932-1465842213.jpg

9. Các cải tiến mới cho điện thoại: ghi chép lại các cuộc gọi voicemail, phân tích và chặn spam cuộc gọi.

10. Messages: Hiển thị được nhiều nội dung hơn như có thể mở hình ảnh, xem video YouTube, emoji lớn gấp ba lần so với bản cũ. 

Apple-21-JPG-6172-1465842659.jpg

Những từ có thể thay thế bằng emoji sẽ được highligh để người dùng lựa chọn, phông chữ tin nhắn có thể được điều chỉnh kích cỡ. Hỗ trợ chữ viết tay.

Apple-22-JPG-6760-1465842898.jpg

Apple Music tích hợp trong Messages.

Messages được mở cho các lập trình viên và có chợ ứng dụng riêng.Xem nguồn