Tuesday, 16 October 2018

Khi con hoang mang không biết hướng chân trời Không biết tự nơi nào mình tới Không biết vì sao…

Bạn quen với nắng phương Nam Có còn xao xác Đông sang , Thu về Có còn nhớ cỏ triền…

“Qua sông thường phải lụy đò” Tôi đem Tùy hứng đi dò nông sâu Người xưa mang nón trao nhau…