Sunday, 19 August 2018

Có một mùa hoa sữaKhông ngạt ngào dâng hươngCó một mùa gió đượmQuên đong đưa nắng đường… Có một mùa…