Saturday, 21 July 2018

Hãy nhận nụ hôn này lên trán!Và bây giờ lúc giã biệt ngươiVậy nhé cho ta xin thú nhậnNgươi chẳng…

Sự tích Quan Âm Thị Kính được lưu truyền trong dân gian Việt Nam qua nghệ thuật hát chèo, quan…

Ngày xưa em bé.. tí teo.. tí teo.. tí tẹoHồn nhiên đôi mắt trong veo em nhìn dòng đời say…