Saturday, 22 September 2018

Rượu ngon chén ngọc dạ quangKề môi toan uống, kèn vang, lên đườngSay nằm ở chốn sa trườngChiến chinh về…

Sông đêm đen kịt đầy mây Gió sông lạnh buốt lắt lay liếp thuyền Mưa đêm ngàn mũi tên xiên…

Cho con một lần trở về quá khứDòng sông quê tràn nỗi nhớ mênh mangSóng chiều lơi khỏa nhẹ ánh…