Sunday, 19 August 2018

Pháp thoại Trách nhiệm người xuất gia được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Ngọc Thạnh, Phú Mỹ,…

Pháp thoại Trí tuệ từ đâu đến được Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Thiền Viện Bồ Đề – Hoà…

Pháp thoại Vững chãi thảnh thơi được thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng vào ngày 22/06/2018 tại thiền đường Mây…