Wednesday, 21 November 2018

Thói quen đối với con người mà nói cũng giống như một thứ cám dỗ. Ví như có người quen…

“Sắp tới có khóa tu nào thì báo tớ với. Dạo này tớ buồn quá! Sao công việc, cuộc sống…

Đức Phật từng dạy: “Khi Phật tính vừa xuất hiện sẽ làm chấn động mười phương thế giới, so với…