Sunday, 19 August 2018

HỎI: Tôi tìm hiểu giáo lý nhà Phật, trong lục đạo có loài A-tu-la. Xin hỏi đó là loài gì?…

Trong cuộc sống hiện tại Bạn – Tôi hay những người xung quanh ta, có lẽ phần đông chỉ lo…

HỎI: Tôi là Phật tử đã quy y Tam bảo, nay tôi rất muốn tu học theo pháp môn của…

Phật giáo (zh. 佛教, sa. buddhaśāsana, pi. buddhasāsāna, bo. sangs rgyas bstan pa སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་) là một tôn giáo vô thần…