Wednesday, 26 September 2018

Pháp thoại Nỗi khổ của người tu được thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Diệu Giác, Bình…

Bài giảng Phật pháp Chỉ cần một chữ Buông do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 16-09-2018 trong…

Pháp thoại Chọn mặt gửi vàng được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng vào ngày 23/08/2018 tại chùa Thiên Chánh,…

Từ một tay anh chị khét tiếng, nhờ nghị lực phấn đấu và lòng hướng thiện, anh Lê Thừa Dương…

Bài giảng Phật pháp Tâm sở phiền não do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Thiền viện Chơn Không,…

Pháp thoại Cảnh tùy tâm chuyển được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Trung Tâm Giáo Dục Phật Đà Phổ…

Bài giảng chuyên đề về sức khỏe và phật pháp: Phòng và trị bệnh được Thầy Thích Trí Huệ thuyết…