Saturday, 21 July 2018

Pháp thoại Tu một đời chứng đắc được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phước Tường tỉnh Vĩnh…

Pháp thoại Chuyển hóa tập khí được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Phước Ân – xã…

Buổi chia sẻ Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hindu Temple (Bang…

Câu chuyện bên tách trà: Pháp đàm bàn về chữ Hiếu – Thượng toạ Thích Thiện Thuận và diễn viên…

Pháp thoại vấn đáp Trong đời có đạo được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 8.4.2018 tại Chùa Từ…