Friday, 17 August 2018

Pháp thoại Tình người Phật tử được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bà Đa, quận Ngũ…