Monday, 29 May 2017

Thường thì chúng ta hay quy kết cho đói nghèo là nguyên nhân chủ yếu của các tệ nạn xã…

Khi nói đến Phật pháp nhiệm mầu, chúng ta hiểu như thế nào? Thông thường khi chúng ta gặp khổ…

Bài pháp thoại Cán cân tội phước do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Hà Lan The post Cán…